Tietosuojaseloste

Boat Store Finland Oy:n sähköpostirekisterin tietosuojaseloste 

Tietosuojaseloste 10.9.2016

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 § 

Rekisterinpitäjä 

Boat Store Finland Oy
Y-tunnus 2683702-8  
Hahdenniementie 2 
21120 Raisio 

www.busterstore.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Roger Granfors
Myyntivastaava
Puhelin: +358 40 027 6601

Rekisterin nimi 

Buster Storen sähköpostirekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Markkinointi- ja asiakasviestinnän lähettäminen sähköpostitse. 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteröidyn sähköpostiosoite

Mahdollisesti osoitetieto ja puhelinnumero. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteröidyn oma ilmoitus. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Rekisterin tietoja ei luovuteta Boat Store Finland Oy:n ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus 

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: 

Roger Granfors 
Boat Store Finland Oy 
Hahdenniementie 2
21120 Raisio

 

Boat Store Finland Oy vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin sähköpostitse. 

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi. 

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin, ilmoittamalla siitä kirjeitse rekisteriasioita hoitavalle henkilölle tai sähköpostitse roger.granfors@busterstore.fi